INDEX มอบหมวกนิรภัย ให้นักเรียน

INDEX มอบหมวกนิรภัย ให้นักเรียน

INDEX มอบหมวกนิรภัย ให้นักเรียน

คุณองอาจ ฉัตรวรชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.วาย.เค. ออโต้พาร์ต อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ร่วมสนับสนุนหมวกนิรภัย สำหรับไปมอบให้แก่ นักเรียน/นักศึกษา เพื่อรณรงค์ส่งเสริมสร้างความปลอดภัยในการขับขี่ ตามโครงการพบผู้ว่า หน้าเสาธง โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ 
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรสาครและคณะเป็นตัวแทนรับมอบ

Posted in ข่าวสาร และ กิจกรรม.