ข่าวสาร และ กิจกรรม

นักศึกษา ม. พระจอมเกล้าธนบุรี เยี่ยมชมโรงงาน

วันที่ 18 มีนาคม 2562 นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเยี่ยมชมโรงงาน จำนวน 40 คน

WordPress Video Lightbox Plugin