TECHNOLOGY

RECOMMEND

POSTER

INDEX ASTRO
INDEX TITAN8 i-SHield

NEWS

วันที่ 18 มีนาคม 2562 นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเยี่ยมชมโรงงาน จำนวน 40 คน

INDEX มอบหมวกนิรภัย ให้นักเรียนคุณองอาจ ฉัตรวรชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.วาย.เค. ออโต้พาร์ต อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ร่วมสนับสนุนหมวกนิรภัย สำหรับไปมอบให้แก่ นักเรียน/นักศึกษา เพื่อรณรงค์ส่งเสริมสร้างความปลอดภัยในการขับขี่ 

ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตอบรับคำเชิญจากคุณวัลลภ ฉัตรวรชัย ประธานกรรมการฯและคุณองอาจ ฉัตรวรชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.วาย.เค.ออโต้พาร์ค อิมปอร์ต-เอ็กปอร์ต จำกัด

ร่วมกันต่อสู้และป้องกันเชื้อไวรัส Covid19

            หมวกกันน็อค Index ขอเป็นส่วนร่วมช่วยเหลือชุมชน ใกล้โรงงาน ร่วมกันต่อสู้และป้องกันเชื้อไวรัส covid19 โดยทำการแจกสเปรย์แอลกอฮอล์เหลวสำหรับพ่น ฆ่าเชื้อมือ วัสดุต่างๆ และพื้นผิวในครัวเรือนชุมชน รอบโรงงานจำนวน 150 หลังคาเรือน